5348264891777024
BCL |蜜桃保濕啫喱面膜 (4片) MOMO PURI peach moisturizing gel mask BCL |蜜桃保濕啫喱面膜 (4片) MOMO PURI peach moisturizing gel mask 📦 快速閱讀連結📦 https://welkinstore.com/i/TADf1CgAA 產品特點: 蜜桃神經酰胺修復皮膚屏障,擺脫敏感肌, 快速滲透進皮膚和角質層中的水結合,形成一種網狀結構,鎖 Product #: s9l-BCL |蜜桃保濕啫喱面膜 (4片) MOMO PURI peach moisturizing gel mask 2024-12-04 Regular price: $HKD$55.0 Available from: Welkin Department StoreIn stock