5298644480294912
IMJU |日本薏仁保濕水凝霜 (180g) Hatomugi Skin Conditioning Gel IMJU |日本薏仁保濕水凝霜 (180g) Hatomugi Skin Conditioning Gel 📦 快速閱讀連結📦 https://welkinstore.com/i/S0xbOCgAA 配合天然植物成分薏仁提取 (保濕成分)高滲透配方的水凝霜狀美容液。迅速滲透肌膚,打造水潤美肌。 商品特點:   Product #: s9l-IMJU |日本薏仁保濕水凝霜 (180g) Hatomugi Skin Conditioning Gel 2024-12-04 Regular price: $HKD$65.0 Available from: Welkin Department StoreIn stock