6047436744294400
Wonjin |原辰 透明質酸安瓶面膜 (10片) Wonjin |原辰 透明質酸安瓶面膜 (10片) 📦 快速閱讀連結📦 https://welkinstore.com/i/VfByW8gAA 商品特點:  ★ 木糖葡萄糖苷能強化肌膚障壁,將水分流失減少到最小,維持肌膚水分持有力,使水份長期停留在肌膚內。緊緻肌膚表層,防止水分流失。  ★ 由6種透明質酸成分滲 Product #: s9l-Wonjin |原辰 透明質酸安瓶面膜 (10片) 2024-12-04 Regular price: $HKD$64.0 Available from: Welkin Department StoreIn stock 比說的時間早出貨👍 5 1 5 1 1 5 1 5.0